Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Meubelmaker Ton Tijssen (hierna MMTT)

Wij houden van simpele algemene voorwaarden en dus niet van kleine lettertjes. In principe zijn alle voorwaarden in de wet geregeld. Hieronder leest u onze werkwijze.

Offerte

Al onze offertes worden per e-mail verstrekt en zijn twee maanden geldig. De genoemde prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW. Genoemde prijzen zijn altijd inclusief het plaatsen en monteren van het meubel op uw adres, tenzij anders vermeld.

Aanvaarding

Aanvaarding van de offerte dient altijd schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per e-mail.

Levering

De levertijd genoemd in de offerte is altijd indicatief. Levering geschiedt altijd in goed overleg. MMTT is gebaat bij een spoedige afhandeling van de opdracht en zal alles in het werk stellen om binnen de afgesproken termijn de opdracht te volbrengen.

Montage

Wij zullen ten alle tijden ons uiterste best doen om de meubels op de juiste manier en met de beste middelen te monteren en bevestigen aan bijv. muur en plafond. MMTT is echter nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijke muren en/of plafonds, waardoor montage bemoeilijkt of onmogelijk wordt, of de bevestiging na verloop van tijd loskomt.

Betaling

Voor betaling en/of aanbetaling van al onze werkzaamheden houden wij onderstaand schema aan. Dit geldt zowel voor bestaande klanten als voor nieuwe klanten.

  • Aanbetaling van 50% binnen 2 weken na factuurdatum
  • Laatste betaling (50% plus eventuele meerkosten) binnen 2 weken na factuurdatum

Hebben wij bij eerdere opdrachten voor u een incassobureau in moeten schakelen om de factuur betaald te krijgen, dan leveren wij enkel nog aan u op basis van volledige betaling voor aanvang van de werkzaamheden.

Eigendom

Alle door MMTT geleverde diensten en/of meubels blijven nadrukkelijk in ons bezit. Het eigendom van de diensten en/of meubels behoort u toe vanaf het moment dat volledige betaling heeft plaats gevonden. MMTT behoudt zich het recht voor om foto’s, tekeningen e.d. te mogen gebruiken voor publicaties en/of promotie.

Garantie

Wij leveren al onze diensten en/of meubels met de garantie welke u redelijkerwijs van de geleverde dienst en/of meubels mag verwachten. Op draaiende en bewegende delen kunnen wij in mindere mate garantie verlenen, omdat deze aan slijtage onderhevig zijn. Beschadigingen door het gebruik van het meubel vallen uiteraard niet onder de garantie.

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen MMTT en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de bevoegd rechter in het arrondissement waar MMTT is gevestigd.